Rządowy program wsparcia „Mieszkanie dla Młodych” otwiera możliwości osobom, które zamierzają kupić nowe mieszkanie, jednak nie dysponują wystarczającymi środkami. Zasady udziału w programie reguluje ustawa z dnia 27 września 2013 roku i jej nowelizacje, i mówi o rodzaju i rozmiarze świadczonej pomocy ze strony państwa przy zakupie mieszkania przez młode osoby.

Jakie podstawowe warunki należy spełnić?

Osoby ubiegające się o dofinansowanie z programu MDM „Mieszkanie dla Młodych” nie mogą dysponować innym własnościowym mieszkaniem lub domem. W tym przypadku dotyczy to także sytuacji, w których w przeszłości wnioskodawca takowe nieruchomości posiadał. Wyjątkiem są rodziny z trojgiem dzieci.

Kolejno przyszły beneficjent programu powinien być w wieku do 35 lat. W przypadku małżeństw ten maksymalny próg dotyczy jednego z małżonków. I w tym warunku jest odstępstwo od reguły, które dotyczy rodzin bądź osób z trojgiem dzieci, przy czym kredyt musi zostać zaciągnięty na minimum 50% ceny mieszkania, na okres co najmniej 15 lat.

Ważne, by cena nieruchomości nie przekraczała wskaźnika określonego dla danej lokalizacji. Pamiętajmy, że nowe mieszkania muszą (podobnie jak domy) być przeznaczone dla wnioskującej rodziny, jako miejsce zamieszkania.

Na czym polega dofinansowanie MDM?

Chcąc kupić mieszkania deweloperskie, wiele osób zastanawia się, czy te spełniają kryteria dofinansowania. W myśl programu nie ma najmniejszych przeszkód, by wybrać właśnie mieszkania od dewelopera zamiast wymagających wielu remontów mieszkań z drugiej ręki.

Dofinansowanie zakłada proporcjonalne do powierzchni przyznanie środków i obejmuje dopłatę do 50 m² (lub 65 m² w przypadku osób z trojgiem i więcej dzieci).

Środki na nowe mieszkania są przyznawane według określonych wytycznych i wynoszą:

  • dla osób samotnych i małżeństw bez dzieci dopłata wynosi 10%
  • dla osób wychowujących jedno dziecko dopłata wynosi 15%
  • dla osób wychowujących dwoje dzieci dopłata wynosi 20%
  • dla osób wychowujących troje i więcej dzieci dopłata wynosi 30%

Jeśli beneficjentom uda się dokonać przedterminowej spłaty części kapitału i w ciągu pięciu lat od dnia zakupu mieszkania urodzi się im kolejne dziecko, bądź zostanie przysposobione, program przyznaje dodatkowe 5%.

Reasumując, program udziela wsparcia finansowego, które może być potraktowany przez instytucję kredytującą jako wkład własny. Mieszkania deweloperskie przestają być już poza zasięgiem osób pragnących skorzystać z oferty nowoczesnego budownictwa.