Odkryj Nowe Możliwości z Kredytem Mieszkaniowym #naStart

W odpowiedzi na rosnące potrzeby mieszkaniowe polskich rodzin, rząd wprowadza innowacyjne rozwiązanie: kredyt mieszkaniowy #naStart. To propozycja, która wyróżnia się na tle dotychczasowych produktów, takich jak kredyt bezpieczny 2% czy rodzinny kredyt mieszkaniowy, oferując znacznie szersze wsparcie finansowe poprzez dopłaty do rat kredytowych. To wyjątkowa okazja dla wieloosobowych gospodarstw domowych, szczególnie tych z dziećmi, aby zapewnić sobie lepsze jutro.

Od teraz, nowe regulacje, będące kluczowym elementem krajowej strategii rozwoju mieszkalnictwa, znajdują się w procesie uzgodnień międzyresortowych oraz są otwarte na konsultacje publiczne. Celem jest ich wejście w życie już w drugiej połowie 2024 roku. #naStart umożliwi zaciągnięcie kredytu z dopłatami do końca 2027 roku, wspierając zakup pierwszej nieruchomości, a także kolejne inwestycje mieszkaniowe dla rodzin z co najmniej trójką dzieci.

Minister Rozwoju i Technologii, Krzysztof Hetman, podkreślił, że Chcemy, aby te nowe przepisy nie tylko ułatwiły dostęp do mieszkań, ale także zabezpieczyły finansową przyszłość polskich rodzin.” Dodatkowo, nowy kredyt zostanie rozszerzony o możliwość finansowania wkładu mieszkaniowego w spółdzielniach czy społecznym budownictwie czynszowym. Wiceminister Krzysztof Kukucki dodał, „Jest to integralna część naszej strategii na przeciwdziałanie kryzysowi mieszkaniowemu, która otwiera drzwi do nowych, preferencyjnych form wsparcia.”

Wprowadzenie gwarancji BGK oraz niższe oprocentowanie sprawią, że te kredyty staną się mniej ryzykowne dla banków, a co za tym idzie – bardziej dostępne dla beneficjentów.

Zrozum Zasady Kredytu Mieszkaniowego #naStart — Twoja Szansa na Własne M

Kredyt mieszkaniowy #naStart jest szansą na nowe życie w wymarzonym domu, szczególnie dla młodych rodzin i osób planujących zakup pierwszego mieszkania. Dzięki wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego, beneficjenci mogą liczyć na gwarancję wkładu własnego, która pokrywa aż do 20% wartości nieruchomości, nie przekraczając jednak 100 tys. zł.

Kto może skorzystać z tego wsparcia?

 • 1

  Młodzi i bezdzietni: Osoby do 35 roku życia, które nie są jeszcze rodzicami, mogą ubiegać się o kredyt jako single. W przypadku gospodarstw wieloosobowych brak jest limitu wiekowego.

 • 2

  Bez własności mieszkania: Kredyt przeznaczony jest dla osób, które nie posiadają własnościowego prawa do mieszkania ani domu jednorodzinnego, z wyjątkiem przypadków, gdy nieruchomość została uzyskana przez dziedziczenie lub darowiznę i nie przekracza 50% udziału.

 • 3

  Rodziny z dziećmi: Rodziny z co najmniej trójką dzieci są uprawnione do kredytu, nawet jeżeli posiadają jedno mieszkanie.

Warunki udzielenia kredytu

Kredyt można zaciągnąć wspólnie z jedną dodatkową osobą — niezależnie od waszego stosunku prawnego. W takim wypadku, obaj kredytobiorcy muszą spełniać wymogi dotyczące posiadania nieruchomości. Wymagane jest również nabycie nieruchomości na zasadach współwłasności — każda ze stron powinna posiadać równy udział, co zabezpiecza uczciwe i równe zaangażowanie obu stron w proces kredytowy.

Dzięki tym przemyślanym zasadom, kredyt #naStart nie tylko ułatwia dostęp do własnego kąta, ale także promuje sprawiedliwe i odpowiedzialne podejście do kredytowania, minimalizując ryzyko dla banków i zwiększając dostępność wsparcia dla potencjalnych właścicieli domów.

Oprocentowanie Kredytu Mieszkaniowego #naStart — Twoja Szansa na Oszczędności

Kredyt mieszkaniowy #naStart oferuje nie tylko wsparcie w zakupie nieruchomości, ale także atrakcyjne warunki oprocentowania, które mogą znacznie obniżyć Twoje miesięczne obciążenie finansowe. Rozumiemy, jak ważne jest dostosowanie pomocy do indywidualnych potrzeb każdej rodziny, dlatego wprowadzono zróżnicowane stawki oprocentowania zależne od składu Twojego gospodarstwa domowego.

Dostępne stawki oprocentowania:

 

 • 1,5% dla gospodarstw domowych bez dzieci — zwiększono możliwości finansowe osób, które planują przyszłe inwestycje w nieruchomości.

 • 1% dla rodzin z jednym dzieckiem — ułatwiono młodym rodzicom budowanie stabilnych fundamentów dla swojej rodziny.

 • 0,5% dla rodzin z dwójką dzieci — wspieramy rosnące rodziny, dając im więcej przestrzeni finansowej na codzienne potrzeby.

 • 0% dla rodzin z trójką dzieci lub więcej — maksymalne wsparcie dla dużych rodzin, które najbardziej potrzebują pomocy w zabezpieczeniu przyszłości swoich dzieci.

Dodatkowo, niezależnie od liczby dzieci, każdy, kto zdecyduje się na kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w społecznym budownictwie czynszowym (SIM/TBS) albo wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej, również może liczyć na 0% oprocentowanie. Te preferencyjne warunki będą dostępne dla kredytów zaciągniętych przed końcem roku 2027.

Dzięki tym elastycznym rozwiązaniom, kredyt #naStart staje się jeszcze bardziej dostępny i atrakcyjny dla szerokiej grupy odbiorców, umożliwiając więcej polskim rodzinom zrealizowanie marzeń o własnym domu.

Kryterium Dochodowe w Kredycie Mieszkaniowym #naStart — Twoje Finanse pod Lupą

Aby zapewnić, że pomoc z programu kredytowego #naStart trafia do tych, którzy jej najbardziej potrzebują, wprowadzono jasno określone kryterium dochodowe. Jest ono związane z pierwszym progiem podatkowym, co oznacza, że dopłaty są dostępne dla gospodarstw o rocznym dochodzie do 120 000 zł brutto. W zależności od liczby członków gospodarstwa domowego, miesięczne limity dochodów kształtują się następująco:

 • 7 tys. zł netto dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

 • 13 tys. zł netto dla dwuosobowego gospodarstwa domowego,

 • 16 tys. zł netto dla trzyosobowego gospodarstwa domowego,

 • 19,5 tys. zł netto dla czteroosobowego lub większego gospodarstwa domowego,

 • 23 tys. zł netto dla pięcioosobowego lub większego gospodarstwa domowego.

Zrozumienie, że niektóre gospodarstwa domowe mogą przekroczyć te limity, postanowiono zachować elastyczność w programie. Przekroczenie limitu dochodowego nie wyklucza z możliwości uzyskania kredytu. W takim przypadku dopłata będzie stopniowo redukowana:

 • O 50 groszy za każdą złotówkę przekroczenia limitu w przypadku jednoosobowych gospodarstw,

 • O 25 groszy za każdą złotówkę przekroczenia w gospodarstwach dwuosobowych lub większych.

Dzięki temu systemowi, każdy, kto potrzebuje wsparcia w zakupie własnego mieszkania, może uzyskać odpowiednią pomoc finansową, dopasowaną do swojej indywidualnej sytuacji ekonomicznej.

Zrozum Kryterium Powierzchniowe w Kredycie Mieszkaniowym #naStart — Twoje Miejsce do Życia

Aby zapewnić, że program kredytowy #naStart odpowiada na konkretne potrzeby mieszkaniowe, wprowadziliśmy kryterium powierzchniowe. Jest ono ważne wyłącznie przy kredytach hipotecznych, które służą zakupowi mieszkań, domów jednorodzinnych lub spółdzielczych własnościowych praw do lokali. Kryterium to nie dotyczy budowy domów ani kredytów udzielanych w formie kredytów konsumenckich.

Jakie są limity powierzchni?

 • 50 m² dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, z możliwością zwiększenia o 25 m² za każdego kolejnego członka rodziny.

Chociaż program umożliwia zakup nieruchomości o większej powierzchni niż określone limity, wysokość dopłaty zostanie odpowiednio zmniejszona. Za każdy metr kwadratowy przekraczający limit, dopłata zostanie obniżona o 50 zł. Taka regulacja ma na celu skupienie wsparcia na zakupie nieruchomości dostosowanej do faktycznych potrzeb mieszkaniowych gospodarstwa domowego, zachęcając jednocześnie do racjonalnego planowania przestrzeni życiowej.

Przez tę modyfikację chcemy zapewnić, że pomoc z programu #naStart trafia do tych, którzy najbardziej jej potrzebują, a jednocześnie wspiera budowanie przyszłości na miarę rzeczywistych potrzeb.

Jakie Są Zasady Wysokości Kredytu Mieszkaniowego #naStart? Rozjaśniamy Szczegóły!

Kredyt mieszkaniowy #naStart dostosowuje się do Twoich potrzeb, nie nakładając bezpośrednich limitów na kwotę kredytu. Jednakże, wysokość dopłat jest ściśle powiązana z wielkością gospodarstwa domowego, co oznacza, że każda dodatkowa osoba w gospodarstwie zwiększa potencjalną kwotę kredytu z dopłatą. Oto, jak prezentują się te limity:

 • 200 tys. zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

 • 400 tys. zł dla dwuosobowego gospodarstwa domowego,

 • 450 tys. zł dla trzyosobowego gospodarstwa domowego,

 • 500 tys. zł dla czteroosobowego gospodarstwa domowego,

 • 600 tys. zł dla pięcioosobowego gospodarstwa domowego.

Jeśli zdecydujesz się na zaciągnięcie kredytu przekraczającego te progi, dopłata będzie naliczana jak dla maksymalnej kwoty dla Twojego gospodarstwa. Na przykład, kredytobiorca z dwuosobowego gospodarstwa, który zaciągnie kredyt na 450 tys. zł, otrzyma dopłatę obliczoną na podstawie kwoty 400 tys. zł.

Co się dzieje w przypadku zmian w gospodarstwie domowym?

Jeśli w trakcie spłaty kredytu dojdzie do zmiany składu gospodarstwa domowego (np. odstąpienie jednej z osób od umowy), kwota dopłaty zostanie odpowiednio dostosowana. Bank będzie wtedy ponownie analizował zdolność kredytową pozostałego kredytobiorcy. Taka sytuacja nie będzie jednak miała miejsca w przypadku śmierci jednego z kredytobiorców.

Specjalne warunki dla wybranych miast:

Dodatkowo, jeśli zdecydujesz się na zakup mieszkania w jednym z głównych miast wojewódzkich, gdzie koszty życia i nieruchomości są wyższe, przysługujące Ci limity będą korygowane w górę:

 • W miastach takich jak Gdańsk, Poznań, Kraków, czy Wrocław, gdzie wartość odtworzeniowa 1m² mieszkania jest o co najmniej 25% wyższa niż średnia krajowa, limity dopłat będą zwiększone o 10%.

 • W Warszawie, gdzie koszty są wyższe o co najmniej 50%, limity będą zwiększone o 20%.

Te regulacje mają na celu zapewnienie, że mieszkańcy tych dynamicznych regionów również mogą skorzystać z atrakcyjnych warunków kredytowych, dostosowanych do lokalnych realiów rynkowych.

Podsumowanie Kluczowych Zalet Kredytu Mieszkaniowego #naStart

Kredyt mieszkaniowy #naStart to elastyczne rozwiązanie zaprojektowane, aby sprostać różnorodnym potrzebom mieszkaniowym rodzin w Polsce. Oferuje zróżnicowane oprocentowanie, które może spaść do zera w zależności od składu rodziny, oraz elastyczne kryteria dochodowe, które adaptują się do wielkości gospodarstwa domowego, umożliwiając dostęp do dopłat nawet przy wyższych dochodach. Kredyt jest także przystosowany do lokalnych warunków ekonomicznych, z dodatkowym wsparciem dla mieszkańców większych miast, co sprawia, że staje się on dostępny dla szerokiej grupy odbiorców, umożliwiając realizację marzeń o własnym domu.

Dodatkowo, dbając o kompleksową obsługę naszych Klientów, nawiązaliśmy współpracę z firmą mFinanse S.A., co umożliwia korzystanie z profesjonalnego wsparcia ekspertów. Nasi partnerzy z mFinanse S.A. są gotowi wyjaśnić wszelkie kwestie związane z finansowaniem, przedstawić najlepsze oferty kredytowe dostępne na rynku, a także pomóc w załatwianiu wszelkich formalności i finalizacji procesu kredytowego.

Zapraszamy do skorzystania z ich usług, aby ułatwić sobie drogę do nowego domu.

Sprawdź wysokość raty kredytu hipotecznego!

Porównaj oferty wielu banków bez wychodzenia z domu!